Diagenode Diagnostics logoHologic logo

Manuals / Instructions for use

Som led i vores forpligtelse til innovation og miljøbeskyttelse, står manualerne / brugsanvisningerne (IFU) til rådighed i elektronisk format, som kan downloades (PDF format) og udskrives ved at følge nedenstående trin.

  1. Identificer nøglekoden, som er anført på mærkaten på dit produkt ved siden af dette logo
  2. Indtast denne nøglekode i feltet herunder
  3. Vælg det ønskede sprog fra listen
  4. Download (og udskriv) den tilsvarende IFU

Du er velkommen til at kontakte os når som helst via email med spørgsmål eller for at få hjælp vedrørende instruktionerne for brug: support@diagenodediagnostics.com


  • Notice (8): Undefined variable: product [APP/View/Manuals/index.ctp, line 126]
    Notice (8): Undefined variable: manuals [APP/View/Manuals/index.ctp, line 128]
Bemærk: PDF-filer kræver Adobe Acrobat, som kan downloades direkte fra Adobes websted. Klik her for at downloade denne gratis software.


The European Regional Development Fund and Wallonia are investing in your future.

Extension of industrial buildings and new laboratories.

© 2017 – Diagenode Diagnostics | ISO 13485 | Site Map | Privacy policy | Contact Us | Terms and Conditions |